[Cập nhật] Thông tin mức lãi suất tại ngân hàng HDbank mới nhất

Mức lãi suất được cập nhật trên Website Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), trong các kì trước tiền gửi tiết kiệm đang ở mức giảm, mức lãi suất hiện đang dao động ở các quầy giao dịch khoảng từ 5,1 % – 7,4%/năm trong kì hạn 1 đến 36 tháng trong mức 5,2%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 – 5 tháng giảm từ 5,5%/năm về 5%/năm; lãi suất kì hạn từ 6 – 11 tháng không đổi ở mức 6,8%/năm nhận lãi cuối kì.

Đối với kì hạn từ 12 đến 15 tháng hiện đang ở mức lãi suất là 7,3%/năm, còn kì hạn 13 và 18 tháng hiện có mức lãi suất là 7,4%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm thường tại quầy cao nhất được áp dụng tại HDBank. Tiền gửi kì hạn dài hơn là 24 và 36 tháng được hưởng lãi suất là 7,1 %/năm.

[Cập nhật] Thông tin mức lãi suất tại ngân hàng HDbank

Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm HDBank hiện nay

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,90% 6,50% 6,90% 6,40%
<500 triệu 4,90% 6,50% 6,90% 6,40%
> 500 triệu 4,90% 6,50% 6,90% 6,40%
>1 tỷ 4,90% 6,50% 6,90% 6,40%
>2 tỷ 4,90% 6,50% 6,90% 6,40%